Traumasensitiivinen seksuaaliterapia on idea, joka on saanut alkunsa jo vuonna 2020, mutta aloitettu toteuttamaan sitä vasta alku vuodesta 2021, jolloin lyöttäydyimme neljän seksuaaliterapeutin kanssa yhteen. Kaksi ryhmämme terapeuttia on jatkaneet omia polkujaan, mutta meistä kaksi on jäänyt kehittämään traumasensitiivistä seksuaaliterapiaa.

Olemme käyneet Päijät- Hämeen kesäyliopiston ja Terapiatalo Fenix / Leena Piikosken yhteistyössä järjestämän Seksuaalineuvoja & seksuaaliterapeutti koulutuksen.

Koulutuksessa on panostettu traumaterapiaan, traumatisoitumiseen, sen vakauttamiseen ja hallintaan, ja erilaisiin integratiivisiin lähestymistapoihin seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa. Emme ole traumaterapeutteja, mutta olemme traumainformoituja, traumaorientoituneita ja koulutuksemme on käyty trauma viitekehyksestä käsin. Siksi nimi Traumasensitiivinen seksuaaliterapia.

Seksuaaliterapia on yleisesti ajateltu lyhytterapiana, mutta nykyään seksuaaliterapia katsotaan jo osittain pitkänä yksilön tukimuotona. 

Traumasensitiivinen seksuaaliterapia tiimimme koostuu kahdesta itsenäisestä toimijasta, Ansku Luostarinen toiminimi Terapia- ja koulutuspalvelut Ansku Luostarinen & Johanna Heikkinen Voimaannuttavia polkuja.

Meille tärkeät arvot ihmisten seksuaalisuudessa ja sen kohtaamisessa ovat tasavertaisuus, aito kohtaaminen, ja kuuntelu. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi juuri sellaisena kuin on. Toivomme, että löydät kanssamme armon itseäsi kohtaan, olet meille tärkeä.

Meidän palvelulupauksemme asiakkaille

Olet tervetullut omana itsenäsi-  juuri sellaisena kuin olet!

Meidän tiloissamme noudatetaan Suomessa voimassa olevia yhdenvertaisuus ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta;

 • syntyperästä
 • etnisestä taustasta
 • iästä
 • sukupuoli-identiteetistä
 • sukupuolen ilmaisusta
 • terveydentilasta ja sairaudesta
 • poliittisesta, uskonnollisesta ja kulttuurillisesta taustasta
 • kansalaisuudesta
 • elämänkatsomuksesta
 • seksuaalisesta suuntautumisesta
 • vammaisuudesta
 • kielestä
 • perhemuodosta
 • sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta
 • tai muusta tekijästä

Minkäänlainen henkilöön  kohdistuva kiusaaminen ei ole sallittua ja kaikkeen syrjintään puututaan aina.